Algemene Leden Vergadering 2011

Algemene Leden Vergadering 2011

Op 24 maart 2011 is onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering; hét moment waarop je écht kan meepraten, meedenken en meebeslissen over de gang van zaken bij ASC Olympia. Voor dit jaar hebben we weer veel mooie plannen, die we graag met je willen delen.

Waarom een Algemene Leden Vergadering?

Elke vereniging drijft op haar leden. Leden hebben de hoogste zeggenschap in een vereniging, want leden die bepalen wat er allemaal in een vereniging wordt gedaan. Dat geldt natuurlijk ook voor ASC Olympia: “Iedere Olympiaan heeft inspraak op het te voeren beleid in de vereniging.

Verantwoording

Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de aanwezige leden, over hetgeen zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Deze verantwoording bestaat uit twee dingen: het jaarverslag – “Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal gedaan?” – en het financiële jaarverslag (door de penningmeester): “Wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan met jouw contributie?”

Agenda

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Notulen jaarvergadering 2010
 • Jaarverslag secretaris 2010
 • Jaarverslag jeugdcommissie 2010
 • Financieel overzicht penningmeester 2010
 • Verslag kascontrole commissie
 • Jaarplan 2011
 • Begroting 2011
 • Rondvraag
 • Sluiting

Algemene Leden Vergadering 2011

Onze ALV houden we op donderdag 24 maart 2011 in het ASC Olympia clubhuis op Sportpark Sloten. We beginnen om 20:00, maar je kunt vanaf 19:30 uur binnen lopen. Dat is altijd leuk en gezellig, want zo kan je alvast praten met je mede-verenigingsgenoten. Tot 22 maart 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*