Algemene Leden Vergadering 2012

Algemene Leden Vergadering 2012

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van ASC Olympia kan en mag je écht meepraten, meedenken en meebeslissen over de gang van zaken bij ASC Olympia. Sterker nog: je hebt écht inspraak op de toekomst van onze vereniging! Als je een betrokken Olympiaan bent, dan wíl je hier gewoon bij zijn 🙂

Waarom een Algemene Leden Vergadering?

Elke vereniging drijft op haar leden. Leden hebben de hoogste zeggenschap in een vereniging, want leden die bepalen wat er allemaal in een vereniging wordt gedaan. Dat geldt natuurlijk ook voor ASC Olympia: “Iedere Olympiaan heeft inspraak op het te voeren beleid in de vereniging.

Verantwoording

Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de aanwezige leden, over hetgeen zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Deze verantwoording bestaat uit twee dingen: het jaarverslag – “Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal gedaan?” – en het financiële jaarverslag (door de penningmeester): “Wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan met jouw contributie?”

Agenda

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Notulen jaarvergadering 24 maart 2011
 • Jaarverslag secretaris 2011
 • Jaarverslag jeugdcommissie 2011
 • Financieel overzicht penningmeester 2011
 • Verslag kascontrole commissie
 • Jaarplan 2012
 • Begroting 2012
 • Verhoging contributie per 1 januari 2013
 • Werkgroep Sponsor Commissie
 • Afscheid Cor Bulterman
 • Rondvraag
 • Sluiting

Algemene Leden Vergadering 2012

Onze ALV houden we op donderdag 22 maart 2012 in het ASC Olympia clubhuis op Sportpark Sloten. We beginnen om 20:00, maar je kunt vanaf 19:30 uur binnen lopen. Dat is altijd leuk en gezellig, want zo kan je alvast praten met je mede-verenigingsgenoten. Tot 22 maart 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*