Algemene Leden Vergadering 2015

Algemene Leden Vergadering 2015

Op 26 maart houden we onze Algemene Leden Vergadering; hét moment waarop je écht kan meepraten, meedenken en meebeslissen over de gang van zaken bij ASC Olympia. Tijdens de ALV hebt je inspraak op de toekomst van onze vereniging! We vertellen je graag welke mooie resultaten we het afgelopen jaar hebben behaald. Daarnaast willen we graag onze plannen voor het komende wielerseizoen met je delen. Hier wil je gewoon bij zijn 🙂

Waarom de Algemene Leden Vergadering?

Elke vereniging drijft op haar leden. Leden hebben de hoogste zeggenschap in een vereniging, want leden die bepalen wat er allemaal in een vereniging wordt gedaan. Dat geldt natuurlijk ook voor ASC Olympia: “Iedere Olympiaan heeft inspraak op het te voeren beleid in de vereniging.

Verantwoording

Tijdens onze ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden, over wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Deze verantwoording bestaat uit twee dingen: het jaarverslag – “Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal gedaan?” – en het financiële jaarverslag (door de penningmeester): “Wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan met jouw contributie?”

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen A;gemene Leden Vergadering 2015
 • Jaarverslag 2015
 • Financieel jaarverslag 2015
 • Kascontrole commissie
 • Begroting 2016
 • Doelstellingen 2016
 • Samenstelling bestuur en voorstel nieuw algemeen bestuurslid
 • Voorstel verhoging contributie met €5,00
 • Clubkleding
 • Rondvraag

Algemene Leden Vergadering 2015

Onze Algemene Leden Vergadering houden we op donderdag 26 maart 2015 in het ASC Olympia clubhuis op Sportpark Sloten. We beginnen om 20:00, maar je kunt vanaf 19:30 uur binnen lopen. Dat is altijd leuk en gezellig, want zo kan je alvast praten met je mede-verenigingsgenoten. Tot 26 maart 🙂

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*