Algemene Leden Vergadering 2016

Algemene Leden Vergadering 2016

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van ASC Olympia kan en mag je écht meepraten, meedenken en meebeslissen over de gang van zaken bij ASC Olympia. Sterker nog: je hebt écht inspraak op de toekomst van onze vereniging! Als je een echt betrokken Olympiaan bent, dan wíl je hier gewoon bij zijn 🙂

Waarom?

ASC Olympia - Algemene Leden Vergadering

Elke vereniging drijft op haar leden. Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen verenigingen, want het zijn uiteindelijk de leden die bepalen wat er allemaal in een vereniging wordt gedaan. Dat geldt uiteraard ook voor ASC Olympia: “Iedere Olympiaan heeft inspraak op het te voeren beleid in de vereniging.”

Verantwoording

Tijdens de Algemene Leden Vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de aanwezige leden, over hetgeen zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Deze verantwoording bestaat uit twee dingen: het jaarverslag – “Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal gedaan?” – en het financiële jaarverslag (door de penningmeester): “Wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan met jouw contributie?”

Agenda

ASC Olympia - Algemene Leden Vergadering

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen A;gemene Leden Vergadering 2015
 • Jaarverslag 2015
 • Financieel jaarverslag 2015
 • Kascontrole commissie
 • Begroting 2016
 • Doelstellingen 2016
 • Samenstelling bestuur en voorstel nieuw algemeen bestuurslid
 • Voorstel verhoging contributie met €5,00
 • Clubkleding
 • Rondvraag

Je kunt de agenda hier downloaden als pdf bestand.

Algemene Leden Vergadering 2016

De Algemene Leden Vergadering van ASC Olympia wordt gehouden op donderdag 24 maart 2016 in het clubgebouw van de vereniging op Sportpark Sloten. We beginnen om 20:00, maar je kan vanaf 19:30 uur binnen lopen. Dat is altijd leuk en gezellig, want zo kan je alvast praten met je mede-verenigingsgenoten. Tot 3 mei 🙂

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*