ASC Olympia Reglementen

De ASC Olympia reglementen zijn er voor jouw eigen veiligheid en die van andere renners. Het is niet meer dan logisch dat ze nodig zijn om wedstrijden en trainingen veilig en ordelijk te laten verlopen.

Wielrennen is één van de zwaarste en moeilijkste wedstrijdsporten. Elke wielerwedstrijd kent maar één winnaar en een heel peloton, waarvan slechts drie renners op het podium eindigen. Vooral in de eindsprint gaan renners vaak tot het uiterste om een podiumplaats te bemachtigen; het kan er dus nog wel eens verhit aan toe gaan. Om wedstrijden en trainingen leuk en vooral veilig te houden, zijn er regels.

Hieronder kun je de ASC Olympia reglementen lezen; regels en richtlijnen die wij hanteren tijdens onze wedstrijden en trainingen. Wil je de reglementen van de KNWU inzien, kijk dan op knwu.nl/kenniscentrum/renner/reglementen.

ASC Olympia Reglementen

Trainingen

Renners worden verzocht om 15 minuten voor aanvang van trainingen aanwezig te zijn. Hiermee willen we voorkomen dat er op het laatste moment nog fietsen gepakt of banden opgepompt moeten worden. Het dragen van een helm en handschoenen is ook verplicht tijdens de trainingen. Oortjes om naar muziek te luisteren zijn ten strengste verboden, niet alleen bij wedstrijden; zeker ook tijdens de trainingen.

Afmelden

Als je geblesseerd of ziek bent, meld je dan af via een bericht in jouw WhatsApp groep. Dit moet uiterlijk een dag voor de training, tenzij je op de trainingsdag zelf ziek bent geworden. Doe je mee aan een officiële KNWU wedstrijd en je kunt onverhoopt niet mee doen, dan moet je je altijd af te melden bij de organiserende vereniging. Doe je dit niet, dan brengt de KNWU €30 in rekening bij de vereniging. ASC Olympia zal deze kosten dan bij jou in rekening brengen.

Kleding

Als je voor ASC Olympia meedoet aan wedstrijden, dan wordt je geacht om te rijden in ASC Olympia outfit (clubkleding). We zien het ook graag, dat je bij trainingen in ASC Olympia outfit rijdt.

Houd het netjes

Zorg ervoor dat ons clubhuis en parcours – en natuurlijk die van andere verenigingen! – netjes blijft. Gooi jouw afval niet zomaar van je af, maar in de daarvoor bestemde afvalbakken. Ook wanneer je tijdens een training buiten ons parcours rijdt, gooi je geen afval op straat. Houd afval bij je in je achterzak tot je het kan weggooien in een afvalbak. Dit geldt ook voor lekke binnenbanden; die neem je mee in je achterzak en laat je niet achter op de openbare weg.

Wangedrag en vernielingen

De schade veroorzaakt door wangedrag en/of vernieling, verhalen wij op de dader(s). Wij behouden ons het recht, om – in voorkomende gevallen – renners te schorsen.

Taalgebruik

Vloeken en schelden hoort niet thuis thuis in de wielersport. Ook niet bij ASC Olympia! Je vindt het zelf ook niet leuk als je wordt uitgescholden. Vloeken is een spraakgebrek en schelden is een uiting van onvermogen. Tijdens onze trainingen communiceren we respectvol naar elkaar.

Pesten

Het spreekt voor zich dat we elkaar niet pesten in welke vorm dan ook; of dat nu gebeurd in het gesproken woord, via SMS of via Instagram, Snapchat, WhatsApp of een ander communicatiekanaal. Wanneer wij horen van pesterijen, nemen we meteen contact op met de ouders van de renner(s) en bespreken de kwestie. Mogelijk volgen er dan passende maatregelen. Ook hier geldt, dat wij ons het recht voorbehouden, om – in voorkomende gevallen – renners te schorsen.

Ouders

  • Het is fijn als je belangstelling toont voor de sport van je kind(eren) door te komen kijken naar je zoon of dochter, wanneer hij/zij een training volgt of een wedstrijd rijdt.
  • Het is voor jouw zoon of dochter leuk als je hem/haar vraagt of hij/zij een leuke training heeft gehad of wedstrijd heeft gereden.
  • Jeugdwielrenners moeten nog veel leren. Geef ze die ruimte.
  • Iedereen doet zijn best en wil zo goed mogelijk wielrennen.
  • Winnen en zeker ook verliezen hoort bij het wielrennen.
  • Complimenten geven is beter dan renner/sters belonen met geld voor een overwinning.
  • Tips aan de trainers kunnen zeer waardevol zijn, mits positief bedoeld.
  • Spreekt trainers gerust aan na een training. Doe dat op een rustig moment; je zult zien dat hij/zij dan vaak de tijd voor je neemt.
  • Help gewoon even mee als daar om wordt gevraagd door de vereniging.

Respecteer de regels

Bovenstaande regels en richtlijnen zijn opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ze zijn opgesteld in overleg met sporters en begeleiders. Daarom worden ze breed gedragen. Iedereen die onder de vlag van ASC Olympia deelneemt aan wedstrijden en/of trainingen, wordt geacht zich aan deze regels en richtlijnen te houden. Beslissingen van wedstrijdjury worden gerespecteerd door renners, trainers en begeleiders.