Selectiewedstrijden NK Jeugdwielrennen 2020

Selectiewedstrijden NK Jeugdwielrennen 2020

Op zaterdag 27 juni wordt het Nederlands Kampioenschap Jeugdwielrennen verreden in Nijverdal. Om aan het NK te mogen meedoen, moet je kwalificeren in minimaal drie van vier selectiewedstrijden. Deze selectiewedstrijden worden in april georganiseerd in Amsterdam (ARC Ulysses en ASC Olympia) en in mei in Zaandam (ZWC DTS ) en Den Helder (HRTC DOK). De selectieprocedure in het KNWU district Noord-Holland wordt gebaseerd op een klassement over deze vier selectiewedstrijden.

ASC Olympia - Selectiewedstrijden Nederlands Kampioenschap Jeugdwielrennen 2020

Nederlands Kampioenschap Jeugdwielrennen

Dit jaar wordt de strijd om de rood-wit-blauwe trui voor onze jongste renners georganiseerd door Nijverdalse Fietsvereniging CC75 in samenwerking met Stichting Sportevenementen Hellendoorn-Nijverdal. Het strijdtoneel is het parcours van de ‘Ronde van het Villapark’.

“We zijn verheugd om het NK Jeugd op de weg in Nijverdal te mogen organiseren’’, laat Bianca Nijveld – voorzitter van CC75 – weten. ‘’We hebben een prachtig parcours op een fraai heuvelachtig landschap. CC75 is een kleine vereniging, maar in samenwerking met de Stichting Hellendoorn-Nijverdal kunnen we grote evenementen organiseren, zoals vorig jaar een etappe in Olympia ’s Tour en de koninginnenrit van de Boels Ladies Tour. Dat zijn gave wedstrijden, die ons gebied aandoen.”

Jeugdwielrennen wordt door diverse oorzaken helaas minder. Wij hopen het jeugdwielrennen met het Nederlands Kampioenschap met diverse activiteiten en prominenten er omheen, een nieuwe impuls te geven. Het Avonturenpark Hellendoorn is hoofdsponsor en is geënt op de jeugd. Zo ook Team Jumbo-Visma, die het jeugdplan met uitbreiding ondersteunen op de bestaande sponsoring. Zij willen de jeugd op de fiets hebben. Dit alles valt mooi samen om het Nederlands Kampioenschap Jeugdwielrennen in Nijverdal te organiseren’’, aldus Bianca Nijveld.

Programma NK Selectiewedstrijden

Selectieprocedure District Noord-Holland 2020

1. In bovenstaande vier NK selectiewedstrijden kunnen renners met de Nederlandse nationaliteit, die lid zijn van een wielervereniging in het district Noord-Holland, punten behalen voor de NK kwalificatie 2020.

2. Van de vier NK selectiewedstrijden moet aan minimaal drie NK selectiewedstrijden worden deelgenomen. Echter, het is verplicht om aan de laatste NK selectiewedstrijd op zondag 17 mei 2020 bij HRTC DOK in Den Helder mee te doen (zie punt 3 en 4). Bij deelname aan alle 4 de NK selectiewedstrijden tellen de 3 beste uitslagen.

3. Renners uit het district Noord-Holland mogen niet meedoen aan een KNWU wegwedstrijd buiten het district Noord-Holland, op dezelfde dag dat er een NK selectiewedstrijd in het district Noord-Holland wordt georganiseerd.

4. De uitslag van het eindklassement van de vier NK selectiewedstrijden is ook de uitslag van het District Kampioenschap. De prijsuitreiking voor het District Kampioenschap vindt plaats op de laatste wedstrijddag – op zondag 17 mei 2020 bij HRTC DOK in Den Helder – direct na de wedstrijd van die dag. Daarom zijn alle renners verplicht aan deze laatste wedstrijd deel te nemen.

5. Mocht er een aantoonbare reden zijn dat een renner niet kan meedoen aan de verplichte drie NK selectiewedstrijden en/of de laatste NK selectiewedstrijd, dan kan de vereniging waarvan de renner lid is, dit per e-mail kenbaar maken bij de jeugdcoördinator van het district Noord-Holland. Hij/zij zal hier dan een beslissing over nemen.

6. Er wordt voor jongens en meisjes aparte klassementen opgemaakt.

7. In de puntenverdeling voor de klassementen worden geen punten toegekend aan renners met dispensatie lager en renners met een niet-Nederlandse nationaliteit.

8. Voor de categorie meisjes 1 geldt, dat zij worden onderverdeeld in meisjes 8 jaar en meisjes 9 jaar.

9. De puntentelling is als hieronder. Als een renner als 4e is geklasseerd in de wedstrijduitslag en hij/zij is de eerst aankomende renner uit district Noord-Holland, dan ontvangt hij/zij 60 punten voor het NK kwalificatieklassement in zijn/haar categorie).

Plaats Punten Plaats Punten
1e 60 12e 20
2e 50 13e 18
3e 45 14e 16
4e 40 15e 14
5e 35 16e 12
6e 32 17e 11
7e 30 18e 10
8e 28 19e 9
9e 26 20e 8
10e 24 ≥21e 5
11e 22

10. Een renner met een DNF uitslag wordt voor de puntentelling op de laatste plek geplaatst (j/m apart) ongeacht of hij/zij door een val en/of door pech is uitgeschakeld of door de jury uit koers is gehaald door te veel achterstand.

11. De op de wedstrijddag opgemaakte wedstrijduitslag, door de die dag dienstdoende jury, geldt als kwalificatiemoment.

12. Bij alle NK selectiewedstrijden zal de startvolgorde/-opstelling worden bepaald door loting. Bijschrijvers starten achteraan en loten dus niet mee.

13. Bij alle NK selectiewedstrijden zal er vooraf een verzetscontrole plaatsvinden.

14. Bij gelijke stand in de uitslag van het eindklassement voor het NK Jeugd wordt gekeken naar de behaalde dag-klassementsuitslag in de laatste wedstrijd, waaraan de desbetreffende gelijk geëindigde renners hebben deelgenomen.

15. Mochten er onverhoopt wedstrijden – van de vier eerder genoemde NK selectiewedstrijden – worden afgelast, dan gelden de beste twee kwalificaties van de drie (of twee) overgebleven wedstrijden.

16. Naar verwachting is begin april 2020 bekend hoeveel deelnemers er per district, per categorie en per geslacht (j/m) mogen worden afgevaardigd naar het NK Jeugdwielrennen op zaterdag 27 juni 2020 in Nijverdal.

17. De KNWU zal per 1 april 2020 de verdeling maken aan de hand van het aantal licenties van dat moment, per categorie en district. Voor 10 april 2020 zal de KNWU de verdeling aan de districten bekend maken.

18. Het Landelijk Jeugdtoernooi is ook onderdeel van de selectieprocedure. Hiermee kunnen er – naast de verdeling zoals genoemd in punt 17 – extra startplekken voor het NK Jeugdwielrennen worden verdiend. Het KNWU District Midden is gevraagd om het Landelijk Jeugd Toernooi 2020 te organiseren in het weekend van 6 en 7 juni 2020. Zodra we hierover meer informatie hebben, zullen we die meteen aan dit bericht toevoegen.

19. Uiterlijk 12 juni 2020 moeten alle geselecteerde renners bij de KNWU bekend zijn gemaakt door de jeugdcoördinator van het district Noord-Holland.

20. Kijk voor meer informatie in het NK Jeugd Titel 20: Reglement-Jeugdwielrennen artikel 20.2.005.

21. De uitslagen en de toegekende punten van de NK selectiewedstrijden en de uiteindelijke selectie zullen worden gepubliceerd op www.noordholland-knwu.nl

22. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugdcoördinator van het district Noord-Holland.

Mocht je over het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunnen uitsluitend verenigingen (dus niet renners zelf of ouders) deze per e-mail stellen aan de jeugdcoördinator van het district Noord-Holland via jeugd.noordholland@gmail.com.

ASC Olympia - Selectiewedstrijden Nederlands Kampioenschap Jeugdwielrennen 2020

Landelijk Jeugd Toernooi

Voor het Nederlands Kampioenschap Jeugdwielrennen kun je je niet alleen plaatsen via bovenstaande selectiewedstrijden in ons district. Je kunt je ook kwalificeren via het Landelijk Jeugd Toernooi. Elk jaar is het Landelijk Jeugd Toernooi onderdeel van de selectieprocedure en elk jaar wordt het Landelijk Jeugd Toernooi verreden in de eerste weekend van juni. In 2020 is dat zaterdag 6 juni of zondag 7 juni.

Er zijn vier Landelijke Jeugd Toernooien:

  • Eén in de districten Noord en Oost
  • Eén in de districten Noord-Holland en Midden
  • Eén in de districten Zuid-Holland en Zuid West
  • Eén in de districten Zuid Oost en Limburg

Je doet mee aan het het Landelijk Jeugd Toernooi in het toegewezen indelingsdistrict, volgens de vestigingsplaats van de vereniging van het district waarvan je lid bent.

Procedure klassering

De eerste drie renners van elke categorie (j) of leeftijdsklasse (m) verdienen extra startplaatsen voor hun district. Dit zijn niet standaard de gefilterde uitslagen per district, maar de uitslag van de eerste drie van het Landelijk Jeugd Toernooi. Indien de renner zelf niet op een plaats staat die recht geeft op deelname aan het Nederlands Kampioenschap, kwalificeert deze renner zich dus toch rechtstreeks. Indien de renner al wel op een plaats staat die recht geeft op deelname aan het NK, wordt er aan die categorie (j) of leeftijdsklasse (m) een extra startplaats toegevoegd. In beide gevallen bepaalt de reguliere puntentelling en rangschikking van de districten de volgorde van klassering. Op basis van de uitslag van het Landelijk Jeugd Toernooi worden per categorie 12 extra renners aan het NK toegelaten. De districten filteren hun eigen renners van deze uitslagen. Een renner met dispensatie lager mag deelnemen aan een Landelijk Jeugd Toernooi, maar zal uit de uitslag van de selectiewedstrijd worden gefilterd.

ASC Olympia - Selectiewedstrijden Nederlands Kampioenschap Jeugdwielrennen 2020

Bijzonderheden

Als je toestemming van de consul hebt om een categorie hoger te re rijden, dan moet je ook in deze (hogere) categorie meedoen aan het Nederlands Kampioenschap. Meisjes met dispensatie in categorie 7, rijden het NK ook in categorie 7 bij de jongens. Als je toestemming hebt om een categorie lager te rijden, dan kun je niet meedoen aan het Nederlands Kampioenschap Jeugdwielrennen.

Wedstrijden vanaf laatste weekend van maart (de officiële start van het wielerseizoen) mogen meetellen voor de kwalificatie voor het NK Jeugdwielrennen.

De districten worden door het KNWU uniebureau geïnformeerd, hoeveel renners in de verschillende categorieën vanuit hun district kunnen worden geplaatst. In verband met de hoeveelheid uitnodigingen, programmadruk en dergelijke, moeten de districten uiterlijk op 12 juni doorgegeven welke renners zich hebben geplaatst voor het NK Jeugdwielrennen. Alle opgaven moeten worden gedaan per e-mail via wegsport@knwu.nl. Als de geselecteerde renners bij het uniebureau bekend zijn, volgt er een uitnodiging voor het NK Jeugdwielrennen.

Wielrennen in Amsterdam

Wil je ook wielrennen? Of beter leren wielrennen? Of heb je vragen over wielrennen bij ASC Olympia? Stel ze dan gerust! Wij beantwoorden je vragen graag! Bekijk ook eens onze FacebookInstagram of volg ons op Twitter. Wil je meedoen met een van onze trainingen, maar ben je nog geen lid? Je bent natuurlijk hartelijk welkom om met ons mee te rijden, maar neem dan eerst contact met ons op s.v.p.