Algemene Leden Vergadering 2017

Algemene Leden Vergadering 2017

Normaal gesproken zou je wellicht wegklikken bij een bericht over een Algemene Leden Vergadering. “Zo’n Leden Vergadering is toch saai?” Ik kan het je bijna horen denken.

Maar wist je dat je tijdens de Algemene Leden Vergadering van ASC Olympia écht kan en mag meepraten, meedenken en meebeslissen over de gang van zaken bij ASC Olympia? Sterker nog: je hebt écht inspraak op de toekomst van onze vereniging!

Als je een echt betrokken Olympiaan bent, dan wíl je hier gewoon bij zijn 🙂

Waarom?

ASC Olympia - Algemene Leden Vergadering 2017

Elke vereniging drijft op haar leden. Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen verenigingen, want het zijn uiteindelijk de leden die bepalen wat er allemaal in een vereniging wordt gedaan. Dat geldt uiteraard ook voor ASC Olympia: “Iedere Olympiaan heeft inspraak op het te voeren beleid in de vereniging.”

Daarom hebben we recentelijk ook een Ledenonderzoek gedaan; omdat het bestuur graag wil weten of zij op de goede weg zijn, hoe het gevoel in de vereniging is en welke ideeën en suggesties Olympianen allemaal hebben voor vernieuwingen en verbeteringen bij ASC Olympia. Met jouw ideeen en suggesties voor vernieuwingen en verbeteringen zetten we wielrennen in Amsterdam nog beter op de kaart!

Verantwoording

Tijdens de Algemene Leden Vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de aanwezige leden, over hetgeen zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Deze verantwoording bestaat uit twee dingen: het jaarverslag – “Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal gedaan?” – en het financiële jaarverslag (door de penningmeester): “Wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan met jouw contributie?”

Agenda

ASC Olympia - Algemene Leden Vergadering 2017

De agenda voor de Algemene Leden Vergadering is als volgt:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen 24 maart 2016
 • Jaarverslag 2016
 • Financieel jaarverslag 2016
 • Kascontrole commissie
 • Begroting 2017
 • Doelstellingen 2017
 • Kantinebeheer
 • WVTTK
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Onderzoek

De afgelopen weken hebben we alle Olympianen gevraagd naar hun mening over de vereniging en welke ideeën zij hebben die ASC Olympia kunnen helpen om te verbeteren. Op die vragen kwam een behoorlijke hoeveelheid reacties. Maar we kunnen er nog best wat meer gebruiken!

Dus: draag jij ASC Olympia een warm hart toe? Heb jij een mening over ASC Olympia (natuurlijk heb je die!) Heb je ideeën en/of suggesties die ASC Olympia beter maken? Vul dan het onderzoek in. Je kan het onderzoek vinden op ascolympia.nl/ledenenquete

Bovendien worden tijdens de Algemene Leden Vergadering, de plannen voor 2017 toegelicht: “Wat willen we allemaal gaan doen?” Natuurlijk worden de uitkomsten van het onderzoek daarbij besproken. En het is helemaal niet ondenkbaar dat er op basis van het onderzoek, ook al meteen beslissingen worden genomen!

Algemene Leden Vergadering 2017

De Algemene Leden Vergadering van ASC Olympia is op woensdag 3 mei 2017 in het clubgebouw van de vereniging op Sportpark Sloten. We beginnen om 20:00, maar je kan vanaf 19:30 uur binnen lopen. Dat is altijd leuk en gezellig, want zo kan je alvast praten met je mede-verenigingsgenoten. Tot 3 mei 🙂

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*