Algemene Leden Vergadering 2018

Algemene Leden Vergadering 2018

Op 18 april is onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering; hét moment waarop je écht kan meepraten, meedenken en meebeslissen over de gang van zaken bij ASC Olympia. Tijdens de Algemene Leden Vergadering, hebt je écht inspraak op de toekomst van onze vereniging! Voor dit jaar hebben we natuurlijk weer bijzonder mooie plannen, die we graag met je delen. Dus: als je een echt betrokken Olympiaan bent, dan wíl je hier gewoon bij zijn 🙂

Waarom?

Elke vereniging drijft op haar leden. Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen verenigingen, want het zijn uiteindelijk de leden die bepalen wat er allemaal in een vereniging wordt gedaan. Dat geldt uiteraard ook voor ASC Olympia: “Iedere Olympiaan heeft inspraak op het te voeren beleid in de vereniging.”

Het bestuur van ASC Olympia wil graag weten of zij op de goede weg zijn, hoe het gevoel in de vereniging is en welke ideeën en suggesties Olympianen allemaal nog meer hebben voor vernieuwingen en verbeteringen. Met jouw ideeën en suggesties voor vernieuwingen en verbeteringen zetten we wielrennen in Amsterdam nog beter op de kaart!

Vrijwilliger Teams

Vorig jaar zijn we begonnen om in Teams alle mooie plannen en ideeën vorm te geven. Dit is het vervolg van het ledenonderzoek, dat we vorig jaar hebben gedaan. We hebben we alle Olympianen gevraagd naar hun mening over de vereniging en welke ideeën zij hebben die ASC Olympia helpen om te verbeteren. Op die vragen kwam een flinke hoeveelheid reacties. Daarmee zijn we natuurlijk aan de slag gegaan.

We zijn nu druk bezig om in verschillende teams te werken aan de toekomst van ASC Olympia. Teams hebben prachtige ideeën en plannen en voeren die zelf uit. Zo is er een Team Activiteiten, een Team Fietsonderhoud en een Team Communicatie. Maar bijvoorbeeld ook een Trainers Team, dat nieuwe trainingen bedenkt inclusief alles dat daarvoor nodig is.

Verantwoording

Tijdens de Algemene Leden Vergadering legt het bestuur verantwoording af over wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Deze verantwoording bestaat uit twee dingen: het jaarverslag – “Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal gedaan?” – en het financiële jaarverslag (door de penningmeester): “Wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan met jouw contributie?”

Agenda

ASC Olympia - Algemene Leden Vergadering 2017

De agenda voor de Algemene Leden Vergadering is als volgt:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen Ledenvergadering 2017
 • Jaarverslag 2017
 • Financieel Jaarverslag 2017
 • Kascontrole commissie
 • Begroting voor 2018
 • Doelstellingen voor 2018
 • Kandidaat nieuwe bestuursleden
 • Nieuwe ereleden
 • Jubileum Klaas (60 jaar lid) en Piet (70 jaar lid)
 • WVTTK
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Algemene Leden Vergadering 2018

De Algemene Leden Vergadering van ASC Olympia is op woensdag 18 april 2018 in het clubgebouw van de vereniging op Sportpark Sloten. We beginnen om 20:00, maar je kan vanaf 19:30 uur al binnen lopen. Dat is altijd leuk en gezellig; zo kan je alvast praten met je mede-verenigingsgenoten. Tot 18 april 🙂