Wat betekent ‘Olympia’ eigenlijk?

Wat betekent ‘Olympia’ eigenlijk?

ASC Olympia is de oudste wielervereniging van Nederland. We zijn opgericht op 27 november 1898; dit jaar vieren we onze 120e verjaardag. Waar komt de naam Olympia nu eigenlijk vandaan? Wat betekent Olympia en waarom is juist Olympia de naam van onze vereniging?

Amsterdamse Sport Club

ASC staat voor ‘Amsterdamse Sport Club’. Op zich al een bijzonder voorvoegsel, want waarom is onze wielervereniging 120 jaar geleden gedoopt als ‘Sport Club’ en niet als ‘Wieler Vereniging’ of ‘Wielren Club’? Dat zou toch een heel stuk logischer zijn? Hoewel we vandaag de dag veel verschillende disciplines van de wielersport beoefenen – niet alleen wielrennen, maar ook baanwielrennen, mountainbiken, cyclocross en handbiken – beoefenen we toch echt geen andere sporten dan de wielersport. Naar de reden van deze naamgeving van onze vereniging kunnen we wel filosoferen. Maar dan moeten we eerst een beeld geven van de jaren net voor de oprichting van ASC Olympia …

Amsterdam aan het einde van de 19e eeuw

Het stadsbeeld in Amsterdam aan het einde van de 19e eeuw kenmerkte zich door sloppenwijken, kelderwoningen, hoge fabrieksschoorstenen en ‘de kroeg’, waar een groot deel van de arbeiders in Amsterdammers ontspanning zocht na een werkweek van 70 tot 80 uur. Sport als ontspanning was bij de massa zo goed als onbekend. De ‘arbeiders’ gingen pas sporten nadat werktijdverkorting, hogere lonen, betere woningen en afschaffing van de kinderarbeid waren ingevoerd.

Maar … de wielersport in de jaren vóór oprichting van ASC Olympia, was een sport die was voorbehouden aan mensen met een flinke portemonnee. Het is wellicht daarom dat Olympia het voorvoegsel Amsterdamse Sport Club kreeg, in plaats van (bijvoorbeeld) Amsterdamse Wielren Club of Amsterdamse Wieler Vereniging.

De berg Olympia?

Wie exact het idee heeft geopperd om onze vereniging bij de oprichting in 1898 ‘Olympia’ te noemen is helaas niet bekend. Het ‘waarom’ kunnen we wel met grote waarschijnlijkheid beredeneren …

Een verklaring voor de naamgeving van onze vereniging zou kunnen zijn, dat die is afgeleid van het Griekse woord ‘Olympia’. Het is de vrouwelijke vorm van Olympios en betekent zoveel als ‘komend van de berg Olympus’. ‘Olympia’ betekent vrij vertaald ook wel ‘de Hemelse’.

De Olympus speelt een belangrijke rol in de Griekse mythologie; het was de vestigingsplaats van de Olympische goden. De Griekse dichter Homerus noemde de berg ‘Huis van de goden’. De goden zouden daar in grote luxe wonen, in paleizen met bronzen vloeren. De Olympus wordt speciaal als verheven woonplaats van de oppergod Zeus genoemd, vanaf waar hij soms zijn bliksemschichten naar beneden afvuurde. Het was het ‘gewone volk’ ten strengste verboden het verblijf van de goden te betreden. Trouwens, dat staat wel weer haaks op het bovenstaande; dat de wielersport was voorbehouden aan mensen met een flinke portemonnee …

De Olympus is een berg in Noord-Griekenland. De berg ligt zo’n 80 kilometer ten zuid-westen van Thessaloniki, vlak bij de kust aan de Egeïsche Zee. De Griekse berg staat – met 2917 meter – op de negende plaats in het rijtje van hoogste bergen van Europa.

ASC Olympia - Wat betekent Olympia?
De Griekse berg Olympus – het ‘huis van de goden’

De stad Olympia?

Een andere plausibele verklaring is, dat onze vereniging is vernoemd naar de stad Olympia, in de Griekse provincie Elis. In Olympia werd om de vier jaar een festival gehouden ter ere van Zeus. Dit festival werd later de Panhelleense Spelen – de voorloper van de Olympische Spelen. Olympia was in de oude Griekse tijd volgebouwd met een groot aantal tempels, altaren, standbeelden en speciaal voor die Spelen bestemde bouwwerken, waaronder een groot stadion (zie de afbeelding hieronder). Volgens de overleveringen werd het eerste festival georganiseerd in 776 voor Christus. Dat eerste festival wordt ook wel gezien als de allereerste Olympische Spelen.

Vandaag de dag wordt voorafgaand aan de Olympische Spelen, de Olympische fakkel ontstoken in de stad Olympia. Vervolgens wordt die fakkel door hardlopers vanuit Olympia naar de stad gebracht waar dat jaar de Olympische Spelen worden georganiseerd.

ASC Olympia - Wat betekent Olympia?
Het eerste Olympische Stadion in Olympia, Griekenland.

De verbinding met Olympia en de Olympische Spelen zou een inspiratie geweest kunnen zijn, voor de naamgeving tijdens de oprichting van onze vereniging op 27 november 1898.

ASC Olympia: wij ❤ wielersport

Wat de oorsprong van de naam van onze vereniging ook is en wie die naam ook heeft bedacht, één ding is in die (bijna) 120 jaar nooit veranderd: onze passie voor de wielersport. Wij houden van de wielersport. Wij houden van wielrennen en baanwielrennen, mountainbiken, cyclocross en alle andere disciplines van de wielersport. Het gevoel dat je krijgt wanneer je fietst, is als een ‘natural high’. Dat gevoel willen wij delen met alle liefhebbers van de wielersport in Amsterdam en omstreken.

Wij zijn er voor alle wielersportliefhebbers: voor wielrenners en baanrenners, maar ook voor mountainbikers en veldrijders. We hebben een actieve groep handbikers en we zijn vooruitstrevend in het vrouwenwielrennen in Amsterdam.

Van beginnende fietser tot gevorderde (wedstrijd)renner. Man of vrouw, jong of oud(er), wielrenner, mountainbiker, handbiker of baanwielrenner: bij ASC Olympia ben je thuis!