Algemene Leden Vergadering 2019

Algemene Leden Vergadering 2019

Op 28 maart is onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering; hét moment waarop je écht kan meepraten, meedenken en meebeslissen over de gang van zaken bij ASC Olympia. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV), hebt je inspraak op de toekomst van onze vereniging! Voor dit jaar hebben we natuurlijk weer bijzonder mooie plannen, die we graag met je delen. Dus: als je een betrokken Olympiaan bent, dan wíl je hier gewoon bij zijn 🙂

Waarom een Algemene Leden Vergadering?

Elke vereniging drijft op haar leden. Leden hebben het hoogste zeggenschap in verenigingen, want het zijn uiteindelijk de leden die bepalen wat er allemaal in een vereniging wordt gedaan. Dat geldt natuurlijk ook voor ASC Olympia: “Iedere Olympiaan heeft inspraak op het te voeren beleid in de vereniging.”

Het bestuur van ASC Olympia wil graag weten of zij (nog) op de goede weg zijn, hoe het gevoel in de vereniging is en welke ideeën en suggesties Olympianen allemaal nog meer hebben voor vernieuwingen en verbeteringen. Stuur ons gerust jouw ideeën en suggesties; wellicht zetten we daarmee het wielrennen in Amsterdam nóg beter op de kaart!

Verantwoording

Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Deze verantwoording bestaat uit twee dingen: het jaarverslag – “Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal gedaan?” – en het financiële jaarverslag (door de penningmeester): “Wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan met jouw contributie?”

Algemene Leden Vergadering 2019

De ALV van ASC Olympia is op donderdag 28 maart 2019 in het ASC Olympia clubhuis. We beginnen om 20:00, maar je kan vanaf 19:30 uur al binnen lopen. Dat is altijd leuk en gezellig; zo kan je alvast praten met je mede-verenigingsgenoten. Tot 28 maart 🙂